Laman

Selasa, 06 November 2012

Agama Islam

TAHAP-TAHAP MANUSIA TERCIPTA
1.    Diciptakan manusia dari saripati tanah (sulalatin min tin).
2.    Air mani (nutfah).
3.    Segumpal darah (alaqah).
4.    Segumpal daging (mudgoh).
5.    Tulang belulang (idhoman).
6.    Dibungkus dengan daging (lahman).
7.    Makhluk yang berbentuk lain (janin).
8.    Ditiupkan roh ke 120 usia kandungan.
9.    Lahir sebagai bayi (al-haj : 5).
10.  Dan dijadikan pandangan, penglihatan dengan hati (an-nahl :78).
11.  Tumbuh anak-anak lalu dewasa (tua), (al-haj :5).
12.  Dibangkitkan  dari kubur  (mukmin : 16).


PENGERTIAN AGAMA
Agama berasal dari kata “A” artinya tidak dan “gama” artinya kacau, jadi agama artinya tidak kacau.
Agama ditinjau dari sumbernya :
-    Agama wahyu-agama samawi-agama langit
      : yahudi, nasrani, islam (bersumber dari allah swt).
-    Agama budaya-agama ardhi-agama bumi
      : hindu, budha (berasal dari ajaran manusia yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang kehidupan).
Islam berasal dari kata “salima” artinya selamat, sejahterah, aman, damai, dan berserah diri. Alquran secara etimologi berasal dari kata “qoro’a-yaqro’u-qiriatan yang berarti membaca/bacaan. Alquran sampai kepada kita dengan jalam muttawatir, yaitu di ajarkan kepada orang banyak selanjutnya orang banyak mengajarkan kepada orang banyak dan seterusnya. Alquran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Fungsi alquran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang bertaqwa.

PEMBAGIAN HUKUM DALAM ALQURA
-    Hukum yang berkaitan dengan keimanan (I’tiqodiyah).
-    Hukum yang berkaitan dengan akhlak (khulukiyah).
-    Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan syariah (amaliah).
Al hadist adalah sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dsb.
Hadist segala peristiwa yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW meskipun mengajarkannya sekali saja seumur hidupnya.
Sunnah adalah segala peristiwa yang dilaksanakan secara terus menerus dan disampaikan kepada kita dengan jalan muttawatir dari nabi ke sahabat lalu ke tabiin lalu ke umatnya.

MACAM-MACAM TAQWA
1.    Taqwa kepada Allah swt :
       Menjalani perintahnya menjauhi larangannya.
2.    Taqwa kepada diri sendiri :
       Tawakal, memelihara diri, pengendalian diri, bertanggung jawab, sabar, teguh pendirian, dan adil.
3.    Taqwa kepada orang lain :
       Toleransi, bersilahturahmi, berlaku adil.
Tidak ada komentar:

Posting Komentar