Laman

Sabtu, 23 November 2013

Penggunaan Teks dalam Multimedia

Tampilan dalam bentuk teks atau yang lebih dikenal dengan istilah tipografi merupakan elemen yang cukup penting dalam pembuatan multimedia. Sebagian besar multimedia menggunakan teks karena sangat efektif untuk menyampaikan ide dan panduan kepada pengguna. Teks merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikenali, serta file teks mempunyai struktur yang sederhana. Teks biasanya mengacu pada kata, kalimat, alinea, segala sesuatu yang tertulis atau ditayangkan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai penggunaan teks dalam suatu aplikasi multimedia adalah :
1. Gunakanlah huruf (font) yang sesuai dengan tema aplikasi multimedia yang akan dibuat.
2. Pastikan huruf (font) yang dipakai tersedia di sistem komputer lain.
3. Pemilihan bentuk dan warna yang sesuai dengan tema aplikasi multimedia.
4. Pastikan teks tersebut terbaca.
5. Usahakan ringkas tetapi padat.
Struktur teks terdapat dua yaitu

1. Linear
Struktur teks yang tradisional Organisasi berbentuk linear di mana ia mempunyai bagian permulaan dan penghujung. Susunannya terdiri dari beberapa siriseksyen/bab. Susunan teks berstruktur ini adalah dalam bentuk hierarki dan boleh digambarkan seperti pohon.

2. Tidak linear
Dikenali sebagai HYPERTEXT. Susunan tidak linear dan mempunyai struktur data graf. Ia terdiri dari nod yang mempunyai bagian teks yang berukuran kecil dan akan dihubungkan dengan bagian teks yang lain menggunakan pautan (links). Hypertext membolehkan pengguna mencapai dokumen dengan cepat.

Kelemahan media teks :

Kurang kuat bila digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi.
Mata cepat lelah ketika harus menyerap materi melalui text yang panjang dan padat pada layar komputer.

Contoh penggunaan teks dalam multimedia yaitu : iklan, penerbitan, poster, dll.a.) Penggunaan teks dalam iklan
b.) Penggunaan teks dalam penerbitan


c.) Penggunaan teks dalam poster
Sumber: http://danang-dancil.blogspot.com/2013/03/definisi-dan-macam-macam-perangkat.html, http://www.slideshare.net/AnirahSulaiman/elemen-multimedia-teks, http://hazierahcct2013.blogspot.com/2009/02/penggunaan-teks-dalam-multimedia.html, 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar